festival in Lochem

general picture

Welcome..

..to this virtual 'Lochem open-air festival' tribute.

Latest news!
 
Suddely some things go fast…
I recently received a poster from ‘Popmeeting 1972’ and these groups and artists were on my ‘undefined’ list. Sylvia sent me a mail with her facts about 1983 and now the ‘undefined’ list gets shorter and shorter.
Many Thanks to everyone who contributes to my list of facts.
 
During the years that I’m collecting these facts, I speak to people who are interested in this Popfestival and sometimes I receive some recordings.
It’s nice to know that there are still people who collect these and if you have one/some, please send me a mail.
 
 

Welcome again!

Although it’s not so much, one still can find some new facts and information about this event, held in the years 1968 - 1986.
- all over the internet, or in some sleeping room on the wall,
- on ceilings, or stored in boxes,
- in picture books, or in ones memory,
I’m sure that there’s more information to find than I can show you in this virtual album.
 
- Some people have been there and some have heard about it.
- Some have played there and some have written about it.
- Some have organised it and some have done a job there.
Yes, they all have their own stories and even some of them have detailed information, but no one has it all.
That's why I think that it isn’t possible to give you ALL those facts.
 
During the years I have collected some facts that I’ve tried to write down in this virtual 'Lochem open-air festival' tribute.
Official internetlinks to most artists can be found here.
 
I'm 15 years younger than the founder of this event and that's why I haven’t visited all festivals (like my mom always said when I wanted to buy a ticket at 'Smeitink record shop': "I don't think so boy, you're too young...").
Still I’m sure that you, as a visitor of this site, do remember some facts about the these festival(s) that I don't know yet and there are still some years I haven't any information about.
 
Send me your facts, only by mail. I won’t discuss them (...) and I'll presume that yours are right.
Also, I do know bands playing at 'Lochem' but don't know what year (chapter: unknown). If someone can help me out, I'd kindly appreciate that.
 
Copyright ©
All mediacontent is courtesy of their respective owner(s) and I only linked it to internetcontent (f.i. FaceBook, Yahoo, Youtube, Hyves), I'm not the owner of it.
Not all posters are mine and all information is from people around me. I've also collected some on the internet.
Special thanks to Frank van Hoorn, Joost Carlier and many volunteers who made it possible for us to visit Lochem Festival!
"Let this be a special event that once have been and still lives on in our memories."
 
More information on Hyves and FaceBook, you need a membership for these sites.
Now, first watch my info, then let your brain do the rest...
Have a nice day and a pleasant stay on this site, with my virtual tribute to Lochem and his legendary festival.
 
Erik Wijkamp
 


general picture

Welkom..

..bij dit virtuele 'Lochem open-lucht festival'.

Laatste nieuws!
 
Ineens gaat het snel.
Ik kreeg een poster onder ogen van ‘Popfestival 72’ en veel van de groepen en artiesten stonden op mijn lijstje van ‘onbekenden’. Ook stuurde Sylvia mij een mailtje met haar 1983 feitjes en dat maakte mijn lijstje weer wat korter.
Iedereen die een bijdrage levert of heeft geleverd, heel erg bedankt!
In alle jaren dat ik feitjes verzamel, kom ik ook wel eens geïnteresseerden die opnamen hebben, zowel live als van de radio.
Goed te weten dat er hiervan ook verzamelaars zijn en ik hoor het ook graag als er iemand nog materiaal heeft.
 
 

Opnieuw: Welkom!

Hoewel er niet meer zo veel over te vinden is, komen er toch nog steeds nieuwe feitjes boven, over dit evenement dat gehouden werd in de jaren 1968 - 1986,
- van zolders, of uit vergeten dozen,
- op internet, of uit een slaapkamer met een poster aan de muur,
- uit albums, of gewoon.. uit iemand's geheugen,
ik ben er zeker van dat er nog veel meer informatie te vinden is, dan dat ik hier vermeld heb in dit virtuele album.
 
Denk ook maar eens aan:
- men is er geweest of heeft ervan gehoord.
- men heeft er gespeeld of erover geschreven.
- men heeft het georganiseerd of eraan meegeholpen.
Zeker, ieder heeft zijn eigen verhalen en enkelen hebben zelfs gedetailleerde informatie, maar niemand weet het allemaal.
Daarom denk ik dat het onmogelijk is om al die feiten boven water te krijgen.
 
De afgelopen jaren heb ik veel gegevens verzameld en die heb ik vermeld in dit virtuele 'Lochem open-lucht festival' overzicht.
Internetlinks naar veel artiesten staan er ook bij.
 
Ik ben 15 jaar jonger dan de organisator van dit evenement en daarom kon ik niet alle festivals bijwonen (of zoals mijn moeder altijd zei als ik een toegangskaart wilde kopen bij Smeitink's platenwinkel: "Ik denk het neet 'mien jong', daor bun iej nog te jong veur...").
Ik ben er zeker van dat u, als bezoeker van deze site, nog enkele festivalfeitjes boven water krijgt die ik niet ken of waar ik geen informatie over heb.
 
Stuur mij die feiten toe, maar dan alleen via mail. Ik neem aan dat ze bestaan en kan er niet over oordelen (...) en derhalve maar aannemen dat ze kloppen.
Ik weet dat er ook bepaalde bands in Lochem gespeeld hebben maar weet het juiste jaar er niet bij (onder de tab: unknown). Als iemand me daarover kan informeren zou ik dat erg waarderen.
 
Copyright ©
Alle mediabestanden zijn eigendom van de respectievelijke eigenaar(s) en ik link alleen door naar internetbestanden (bijvoorbeeld via FaceBook, Yahoo, Youtube, Hyves), Ik ben niet de eigenaar van alle materiaal.
Niet alle posters zijn mijn eigendom en alle informatie is door mij en via mensen die ik ontmoet vergaard, maar ook via internet.
Bijzondere dank gaat uit naar Joost Carlier, Frank van Hoorn en anderen die het mogelijk maakten om het Lochem festival bij te wonen!
"Laat dit een bijzonder evenement blijven dat eens is geweest en voort zal blijven leven in ons geheugen."
 
Meer infoprmatie vind je op Hyves en FaceBook, waar je wel lid van moet zijn of worden.
Dus, bekijk eerst mijn informatie en laat dan uw geheugen de rest doen...
Verder nog een aangename dag gewenst na een leuk bezoekje aan deze site met het virtuele feestje, toegewijd aan Lochem en zijn legendarische festival.
 
Erik Wijkamp
 


Festival facts
year - date - festival name - ticket price - location:
 
1968 (23-05-68) - a Pilgrimage Trip , 3,50, Openluchttheater
1969 (unknown) - Popmeeting , , Openluchttheater
1970 (07-05-70) - Popmeeting , , Openluchttheater
1971 (unknown) - Popmeeting , , Openluchttheater
1972 (11-05-72) - Popmeeting , 10,00, Openluchttheater
1973 (07-07-73) - Popmeeting , , Openluchttheater
1974 (23-05-74) - Popmeeting , 8,50, Openluchttheater
1975 (08-05-75) - Popmeeting , , Openluchttheater
1976 (11-09-76) - , , Openluchttheater
1977 (19-05-77) - , , Openluchttheater
1978 (04-05-78) - , 8,50, Openluchttheater
1979 (24-05-79) - Lochem Pop , , Openluchttheater
1980 (15-05-80) - Popmeeting Lochem , , Openluchttheater
1981 (28-05-81) - Lochem Dauwtrappers Festival , 27,50/32,50, Terrein: De Luchte
1982 (20-05-82) - Lochem Festival , 30,00/35,00,
1983 (12-05-83) - Lochem Festival , 17,50,
1983 (13-08-83) - Lochem Pop , 20,00, Openluchttheater
1984 (31-05-84) - Laatste Lochem Festival , , Openluchttheater
1985 (16-05-85) - Lochem 7000 , 25,00/30,00, Openluchttheater
1986 (08-05-86) - Lochem 7000 Festival , -,