Te ontvangen satellieten

Zoals eerder al vermeld over alles dat over ons vliegt en radiosignalen uitzendt: als je het kan zien, dan kan je het ook ontvangen en dat geldt dus ook voor satellieten. Of je ook nog wat met het radiosignaal kan dat ze uitzenden, is een tweede. Echter is voor heel veel satelliet-radiosignalen decodeersoftware te vinden.
 
Er zijn 2 soorten satellieten die kunnen worden ontvangen: omloop en geostationaire.
- De eerste komen eens in de zoveel tijd over en kunnen dan pas worden ontvangen.
- De tweede staan stil op een plek in de ruimte, die wel binnen het zichtbereik van de ontvanger moet liggen.
 
Het volgende overzicht betreft de omloopsatellieten:
 

 
Daar alle gegevens over satellieten bekend zijn, kan het moment van overkomen binnen het ontvangstbereik ook worden berekend. Er zijn verschillende internetsites die hiervoor al het nodige voorwerk hebben gedaan en daarvoor is in dit overzicht dankbaar gebruik gemaakt:
 
- www.n2yo.com -
- www.satview.org -
- www.heavens-above.com -
 
    Satelliet    
 
    N2YO    
 
  SatView  
 
  Heavens  
Above
  Heavens  
Above
FOX-1D
tracks
track
info
track
ISS
tracks
track
info
track
NOAA15
tracks
track
info
track
NOAA18
tracks
track
info
track
NOAA19
tracks
track
info
track
Meteor M2
tracks
track
info
track

De FOX-1D satelliet is ook wel bekend onder de naam AO-92.
Bij deze berekeningen heb ik mijn eigen locatie (in coordinaten) opgegeven, wat resulteert in een rode stip op de kaart.
 
 
De baan van de gevolgde satelliet is rood en de rode stip is dus de plaats van ontvangst (NL). De rozerode cirkel is het maximale afstraalgebied van het zendsignaal van de satelliet. Enkele hiaten (schokken) in de animatie zijn ontstaan doordat ik op dat moment meerdere computertaken tegelijk heb uitgevoerd.
Niet alle satellieten waren op dat moment in het bereik van het kaartje zichtbaar en er zijn maar 5 satellieten tegelijk te volgen. De Meteor M2 satelliet staat er niet bij.
 
Een verklaring van de kleuren van de satellietbanen:
- rood: NOAA 19
- oranje: NOAA 18
- geel: ISS (International Space Station)
- violet: NOAA 15
- bruin: FOX-1D (AO-92)
 
 

Line of sight

De horizon ligt bij 1 meter hoogte op 3,5 kilometer afstand. Bij 10 meter hoogte is dat op 35 kilometer afstand en bij 10 kilometer op 350 kilometer.
Verder luisteren kan je dus echt niet, omdat de Aarde gewoon rond is en aan de achterkant, in de schaduw van de Aarde, kan je deze radiosignalen dus ook niet horen. Ze hebben ook geen eigenschappen waardoor ze via lagen die om de Aarde liggen meebuigen, eromheen stuiteren of er dwars doorheen gaan.
 

 
Kort gezegd: als je het hier zelf op Aarde kan zien, dan kan je het ook horen, mits je natuurlijk wel de juiste apparatuur hebt en er radiosignaal wordt uitgezonden.